"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2020-11-16

Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2020 - Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej

Lubicz Dolny, dnia 16 listopada 2020 r.

 

Aktualizacja zgodnie z komunikatem z dnia 14.01.2021 r.

 

KOMUNIKAT

Ogłoszenie o naborze wniosków - obowiązuje od 30 listopada 2020r. do 15 lutego 2021r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

NA

BUDOWĘ LUB PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY
REKREACYJNEJ, TURYSTYCZNEJ LUB KULTURALNEJ

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Nr konkursu LGD: 4/2020

 

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. do 15 lutego 2021 r. (do godz. 15.00)

 

Miejsce składania wniosków:

 

BIURO LGD „PODGRODZIE TORUŃSKIE”,

ul. Toruńska 36A lok. 2, Lubicz Dolny

 

Pełna treść ogłoszenia:

 

Załączniki do ogłoszenia:

Inne dokumenty:

Obszary działania