"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-01-14

Komunikat z dnia 14 stycznia 2021r. dotyczący zmian w konkursie LGD:4/2020 BUDOWA LUB PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ, TURYSTYCZNEJ LUB KULTURALNEJ

Komunikat z dnia 14stycznia2021r. dotyczący zmian w konkursie LGD: 4/2020

ogłoszonym dla Działania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Typ projektu: PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1  ‒
Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej

 

 

Informujemy, że Lokalna Grup Działania „Podgrodzie Toruńskie” dokonała zmiany ogłoszenia w ramach konkursu LGD: 4/2020w następującym zakresie:

 

 

Część Ogłoszenia

Było

Jest

Termin składania wniosków

30 listopada 2020r. do 

14 stycznia 2021r.

30 listopada 2020r. do

15 lutego 2021r.

 

 

Powyższej zmiany Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” zdecydowała się dokonać na korzyść potencjalnych wnioskodawców w celu wydłużenia czasu na przygotowanie dokumentacji projektowej w związku panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju.

 

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Obszary działania