"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-06-21

WARSZTATY Z DIETETYKI I FITNESSU II

I....... KOLEJNE WARSZTATY!!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie" zaprasza mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju do wzięcia udziału w 3-godzinnych warsztatach z DIETETYKI I FITNESSU. Warsztat kierowany jest do jednej z grup defaworyzowanych, wynikających z LSR tj.: kobiet (w tym osoby z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi). Celem szkolenia jest aktywizacja społeczności lokalnej.

Warsztaty odbędą się 25 czerwca 2021 r. (piątek) od 18.00 w Centrum Sportu i Rekreacji „OLENDER" w Wielkiej Nieszawce, ulica Toruńska 34/40 (dojazd we własnym zakresie).

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Nie zapomnijcie wziąć ze sobą maty do ćwiczeń i wody!

Nie czekajcie, zapisujcie się - Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc oraz ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju (obowiązują maseczki), w warsztacie będą mogły uczestniczyć jedynie osoby zgłoszone do dnia 24 czerwca 2021 r. !!! - jeden mail - jedno zgłoszenie.

Swoje zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: biuro@podgrodzietorunskie.pl

Przypominamy, że wszystkie warsztaty organizowane przez Lokalną Grupę Działania "Podgrodzie Toruńskie" skierowane są tylko i wyłącznie do mieszkańców z obszaru LRS (Gmina Obrowo, Gmina Lubicz, Gmina Wielka Nieszawka).

Obszary działania