"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-06-25

"Podgrodzie Toruńskie" na Seminarium w Tucholi

"Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi"

 

Dnia 22.06.2021r. w Tucholi rozpoczęło się coroczne, dwudniowe Seminarium Lokalnych Grup Działania z Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt. EFEKTY WDRAŻANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO.

Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Seminarium, które odbywało się dokładnie w Bladowie, w przepięknym Pensjonacie "Panorama Tucholi", który również skorzystał z dofinansowania za pośrednictwem Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie".

W wydarzeniu oprócz przedstawicieli 27 LGD z całego województwa, uczestniczyli reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu m.in. : Pani Aneta Jędrzejewska - Członek Zarządu Województwa, Pan Bartosz Szymański - Dyrektor Wydziału ds. Koordynacji RLKS, Pani Elżbieta Siemiątkowska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pracownicy departamentów i biur ściśle związanych współpracą z LGD,  Pani Anna Dybowska - Kierownik Biura Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a także Pan Michał Mróz - Starosta Tucholski, Pan Tadeusz Kowalski - Burmistrz Tucholi i Beneficjenci.

Gospodarzami seminarium było Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie", natomiast spotkanie poprowadził niezawodny duet Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Sieci LGD - Dorota Stanek oraz Grzegorz Grześkiewicz.

Pierwszego dnia przedstawiono raport o stanie realizacji obecnej perspektywy unijnej 2014-2020, omawiano prace nad perspektywą 2021-2027, zasady okresu przejściowego pomiędzy perspektywami, Beneficjenci środków unijnych otrzymanych za pośrednictwem LGD przedstawili swoje projekty i doświadczenia,  przeprowadzono warsztaty dyskusji moderowanej w temacie : możliwych obszarów wspierania w ramach mechanizmu RLKS w nowej perspektywie (efs, efrr, efrrow), wsparcie społeczne - efs+,  smart village, odnowa wsi, a rewitalizacja, oze,obszary wykluczone ze wsparcia.

Drugiego dnia seminarium uczestnicy wzięli udział w wyjeździe studyjnym, podczas którego wizytowali inwestycje zrealizowane przez przedsiębiorców na obszarze Borów Tucholskich: operacje w zakresie podejmowania i rozwijania  działalności gospodarczej dofinansowane z PROW 2014-2020, jak również inicjatywy podmiotów ekonomii społecznej – gospodarstwa opiekuńcze dofinansowane z RPO WK-P 2014-2020.

Dziękujemy za możliwość uczestnictwa, do zobaczenia za rok.

Obszary działania