"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-07-09

Warsztaty dla osób do 25 r.ż.

Zaczęło się II półrocze....to i My zaczynamy kolejny blok warsztatowy:)

Ty razem zapraszamy osoby z grupy defaworyzowanej do 25 r.ż. na warsztaty pn. "O pieniądzu słów kilka - podstawy ekonomii dla dzieci w wieku 7-12 lat". 3-godzinne zajęcia odbędą się 21 lipca 2021 r. w Świetlicy OSP w Kawęczynie w godzinach od 13:00-16:00. (dojazd we własnym zakresie). Celem szkolenia jest aktywizacja społeczności lokalnej.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Nie czekajcie, zapisujcie się - Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc oraz ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju (obowiązują maseczki), w warsztacie będą mogły uczestniczyć jedynie osoby zgłoszone do dnia 16 lipca 2021 r. !!! - jeden mail - jedno zgłoszenie.

Swoje zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: biuro@podgrodzietorunskie.pl

Przypominamy, że wszystkie warsztaty organizowane przez Lokalną Grupę Działania "Podgrodzie Toruńskie" skierowane są tylko i wyłącznie do mieszkańców z obszaru LRS (Gmina Obrowo, Gmina Lubicz, Gmina Wielka Nieszawka).

Obszary działania