"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-08-09

Warsztaty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych

My nie próżnujemy i....zapraszamy na kolejne warsztaty:)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie" zaprasza mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju do wzięcia udziału w 3-godzinnych warsztatach z pt. "Wizerunek w miejscu pracy". Warsztat kierowany jest do jednej z grup defaworyzowanych, wynikających z LSR tj.: osób bezrobotnych. Celem szkolenia jest aktywizacja społeczności lokalnej.

Warsztaty odbędą się 20 sierpnia 2021 r. (piątek) od 10.00 do 13:00 w Lubiczu Górnym, ulica Boczna 4 (dojazd we własnym zakresie).

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Nie czekajcie, zapisujcie się - Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc oraz ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju (obowiązują maseczki), w warsztacie będą mogły uczestniczyć jedynie osoby zgłoszone do dnia 12 sierpnia 2021 r !!! - jeden mail - jedno zgłoszenie.

Swoje zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: biuro@podgrodzietorunskie.pl

Przypominamy, że wszystkie warsztaty organizowane przez Lokalną Grupę Działania "Podgrodzie Toruńskie" skierowane są tylko i wyłącznie do mieszkańców z obszaru LRS (Gmina Obrowo, Gmina Lubicz, Gmina Wielka Nieszawka).

Obszary działania