"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-08-12

Warsztaty aktywizacyjne dla osób do 25 r.ż. - taneczne

To było WOW!!!!

Tyyyle pozytywnej energii, uśmiechów i okrzyków radości już dawno nie widzieliśmy:))) a to za sprawą warsztatów tanecznych, które poprowadziła p. Agnieszka Tymińska z Klub Fitness Fit-Balance Bardzo dziękujemy za przybycie i pozytywną energię:)

Obszary działania