"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-08-24

Warsztaty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych ,,Wizerunek w miejscu pracy"

W dniu 20 sierpnia 2021 r. w Lubiczu Dolnym (ul. Boczna 4) odbyły się kolejne warsztaty aktywizacyjne organizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie".

Mieszkańcy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, tym razem osoby bezrobotne, wzięły udział w 3-godzinnych warsztatach pt. "Wizerunek w miejscu pracy". 

Obszary działania