"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-08-30

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

W dniu 27 sierpnia 2021 r. o godzinie 12.00 w Starostwie Powiatowym w Toruniu, odbyło się Posiedzenie Zarządu LGD ,,Podgrodzie Toruńskie".

Członkowie Zarządu po szczegółowym zapoznaniu się z koncepcją zmian Lokalnej Strategii Rozwoju, wynikających zarówno z przewalutowania LSR na walutę EURO, jak i zwiększenia budżetu LSR, ostatecznie zaakceptowali omawiany projekt.

 

Dziękujemy za uczestnictwo i wspólną dyskusję wszystkim uczestnikom Posiedzenia Zarządu LGD!

Obszary działania