"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-09-16

Warsztaty malarskie dla seniorów - 15 września 2021 r.

W dniu 15 września 2021 r. (w godzinach 10.00 - 13.00) w Świetlicy Wiejskiej w Krobii, odbyły się ostatnie już warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie". W warsztatach udział wzięły osoby powyżej 50 roku życia. 

Już teraz serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (Gmina Obrowo, Gmina Lubicz, Gmina Wielka Nieszawka) na warsztaty aktywizujące w przyszłym roku.

Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się zorganizować ciekawe działania aktywizacyjne dla naszych mieszkańców. 

Propozycje warsztatów można zgłaszać na adres mailowy: biuro@podgrodzietorunskie.pl

 

Obszary działania