"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-11-12

DODATKOWE ŚRODKI DLA LGD ,,PODGRODZIE TORUŃSKIE"

W minioną środę 10 listopada 2021r. przedstawiciele Zarządu LGD "Podgrodzie Toruńskie":  Prezes - Wojciech Knieć i Wiceprezes - Krzysztof Czarnecki odebrali z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego oraz Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Anety Jędrzejewskiej ANEKS do umowy ramowej zwiększający budżet Lokalnej Strategii Rozwoju o dodatkowe środki, które będą przeznaczone do rozdysponowania na obszarze działania LGD tj.gmina Lubicz, gmina Obrowo, gmina Wielka Nieszawka.

Przyznane środki będą rozdzielone na wsparcie przedsiębiorczości oraz ogólnodostępnej infrastruktury,

na które planowane są najbliższe nabory wniosków o przyznanie pomocy.

 

Poniżej Galeria - fot. Andrzej Goiński

Obszary działania