"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2021-11-25

Za nami zabawa andrzejkowa w Krobi - 20 listopada 2021 r.

20 listopada 2021r. w Świetlicy Wiejskiej w Krobi, przy ul. Olimpijska 14, odbyła się zabawa andrzejkowa dla dzieci, której współorganizatorem była Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie". W programie dla najmłodszych uczestników znalazł się szeroki wachlarz animacji, wróżb andrzejkowych, zabaw tanecznych oraz konkursów. Wszystkim organizatorom oraz uczestnikom wspaniałej zabawy dziękujemy. 

Obszary działania