"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-02-07

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2022 - Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej

Lubicz Dolny, dnia 7 lutego 2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

NA

BUDOWĘ LUB PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ,
TURYSTYCZNEJ LUB KULTURALNEJ

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Nr konkursu LGD: 2/2022

 

Termin składania wniosków: od 21 lutego 2022r. do 7 marca 2022r. (do godz. 15.00)

 

Miejsce składania wniosków:

BIURO LGD „PODGRODZIE TORUŃSKIE”, ul. Szymańskiego 12 , 87-100 Toruń (kod Google Map 2MRJ+HV)

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Załączniki do ogłoszenia:

Inne dokumenty:

Obszary działania