"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-02-23

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w ramach naboru "Rozwój działalności gospodarczej"

W piątek 18 lutego 2022 r. w Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce spotkaliśmy się z potencjalnymi wnioskodawcami w zakresie zasad prawidłowego wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Uczestnicy uzyskali informacje na temat zasad pozyskiwania funduszy, prawidłowego wypełniania formularza wniosku, biznesplanu oraz załączników niezbędnych przy aplikowaniu o te środki w ramach naboru nr 4/2022.


Dziękujemy za udział w szkoleniu!

 

Zapraszamy na konsultacje indywidualne w biurze LGD od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

 

Przypominamy, że obecnie biuro mieści się w Toruniu na ul. Szymańskiego 12.

  • fot. Kamil Maliszewski
    fot. Kamil Maliszewski
  • fot. Kamil Maliszewski
    fot. Kamil Maliszewski

Obszary działania