"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-03-02

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków nr 1/G/2021 ,,Działania w zakresie aktywizacji społecznej" oraz 2/G/2021 ,,Działania liderów lub animatorów społeczności lokalnej oraz obywatelskiej"

Informujemy, iż w zakładce Nabory wniosków dostępne są wyniki naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/G/2021 ,,Działania w zakresie aktywizacji społecznej" oraz 2/G/2021 ,,Działania liderów lub animatorów społeczności lokalnej oraz obywatelskiej"

http://podgrodzie-torunskie.pl/367/ogloszenie-o-wynikach-naboru-wnioskow-nr-1g2021

http://podgrodzie-torunskie.pl/368/ogloszenie-o-wynikach-naboru-wnioskow-nr-2g2021-dzialania-liderow-lub-animatorow-spol

Obszary działania