"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-03-01

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w ramach naboru "Promocja obszaru, w tym lokalnych zasobów, tradycji i zwyczajów, produktów lub usług lokalnych"

W poniedziałek 28 lutego 2022 r. w Biurze LGD ,,Podgrodzie Toruńskie" w Toruniu, spotkaliśmy się z potencjalnymi wnioskodawcami w zakresie zasad prawidłowego wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla przedsięwzięcia: "Promocja obszaru, w tym lokalnych zasobów, tradycji i zwyczajów, produktów lub usług lokalnych" w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Uczestnicy uzyskali informacje na temat zasad pozyskiwania funduszy, prawidłowego wypełniania formularza wniosku oraz załączników niezbędnych przy aplikowaniu o te środki w ramach naboru nr 1/2022.


Dziękujemy za udział w szkoleniu!

 

Zapraszamy na konsultacje indywidualne w biurze LGD od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

 

Przypominamy, że obecnie biuro mieści się w Toruniu na ul. Szymańskiego 12.

wstaw treść powyżej

Obszary działania