"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-04-19

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2022 - Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej

Informujemy, iż w zakładce Nabory wniosków dostępne są wyniki naboru wniosków nr 2/2022 Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej

 

http://podgrodzie-torunskie.pl/388/ogloszenie-o-wynikach-naboru-22022-budowa-lub-przebudowa-infrastruktury-rekreacyjnej-

Obszary działania