"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-06-15

Zaczynamy przygodę z nową Lokalną Strategią Rozwoju LGD ,,Podgrodzie Toruńskie"

W dniu 14 czerwca 2022 r. Prezes Stowarzyszenia w imieniu Zarządu, odebrał z rąk Marszałka Zbigniewa Sosnowskiego, umowę na dofinansowanie prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju LGD ,,Podgrodzie Toruńskie".

Obszary działania