"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2022-06-13

Nie pozostaliśmy obojętni...wsparcie dla Ukrainy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie" zorganizowała cykl wydarzeń dla naszych przyjaciół z Ukrainy, w tym trudnym dla nich czasie...

Oto efekty

*Cykl spotkań warsztatowych

*Wycieczka po Toruniu

*Nauka języka polskiego

*Kiermasz produktów ukraińskich

Obszary działania