"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2023-04-06

Masz pomysł - masz głos!

Zbieramy pomysły na projekty, które można by zrealizować w ramach nowych środków unijnych na lata 2023-2029 na terenie gmin: Obrowo, Lubicz i Wielka Nieszawka.

Wypełnijcie prostą fiszkę opisującą Wasz pomysł na projekt!

Każdy może ją zgłosić: urząd gminy, organizacja społeczna, sołtys, radny, KGW, OSP, grupa mieszkańców, firma, rolnik, wreszcie - osoba fizyczna (nawet niepełnoletnia!).

Fiszki zbieramy do 20 maja 2023 r.

Obszary działania