"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2023-09-18

Spotkanie mieszkańców trzech gmin w Głogowie

W minioną słoneczną niedzielę 17 września 2023r. w Głogowie udało nam się spotkać z mieszkańcami trzech gmin z obszaru naszego działania tj. Gminy Obrowo, Gminy Lubicz i Gminy Wielka Nieszawka.

Publiczność mogła posłuchać wspaniałego występu naszej lokalnej gwiazdy -  Sary Pach oraz jej cudownych podopiecznych z Sara Pach&Szulc Studio Artystyczno - Rozwojowe.

Ponadto na scenie wystąpiły utalentowane dzieci z Zespołu Szkół w Brzozówce, a także zespół ludowy "Kawęczynianki".

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz grupy z YogArt Centrum Ruchu i Rozwoju z Lubicza Górnego, która prezentowała układy taneczne i akrobatykę powietrzną na obręczy oraz szarfie.

Można było skorzystać z bezpłatnego poczęstunku, który serwował szef kuchni, a zarazem właściciel restauracji "Złoty ryjek" w Złotorii Pan Artur Mentel z pomocą Pań z KGW. W błyskawicznym tempie rozeszły się przepyszne burgery przygotowywane na miejscu, zupa klopsowa na zakwasie, bezy z żurawiną oraz zabajone z owocami.

Mieszkańcy mieli możliwość posmakowania specjałów przygotowanych przez aż 10 Kół Gospodyń Wiejskich z naszego obszaru: KGW Cierpice „Nowoczesne Gospochy”, KGW Nowa Wieś „Pod Dębem”, KGW Zawały, KGW Dobrzejewice, KGW Łążynek, KGW Zębowo, KGW Szembekowo, KGW Sąsieczno „Sąsiedzkie Klimaty z Sąsieczna”, KGW Kopanino, KGW Stajenczynki.

Przy bezpłatnej kawie i herbacie można było podziwiać wystawę prac plastycznych oraz fotograficznych, które powstały na warsztatach realizowanych w ramach projektu „Animacja społeczności lokalnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie", współfinansowanego i realizowanego
w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania ,,Podgrodzie Toruńskie”, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Najmłodsi bardzo chętnie bawili się wielkimi klockami przy stoisku Starostwa Powiatowego w Toruniu, a nieco mniejszymi przy stoisku robotyki, gdzie Pani Justyna Miklaszewska prowadziła zajęcia. Niezawodna firma Gardino-dmuchańce gwarantowała wyśmienitą zabawę z animacjami, popcornem, watą cukrową, malowaniem buziek, malowaniem włosów, bańkami mydlanymi i oczywiście z obleganymi dmuchańcami.

Pani Monika Turzyńska - dietetyk chętnie służyła poradami, rozmawiała z mieszkańcami o zdrowym trybie życia oraz rozdawała ulotki tematyczne.

Z tego miejsca serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniach: Wójtowi Obrowa Panu Andrzejowi Wieczyńskiemu, Zastępcy Wójta Pani Joannie Zielińskiej, Pani Renacie Kwiatkowskiej, Pani Małgorzacie Górnej oraz pracownikom Urzędu Gminy Obrowo, a także Starostwu Powiatowemu w Toruniu, Strażakom OSP z gminy Obrowo, paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, które licznie wzięły udział w naszym spotkaniu.

Podziękowania składamy również Pani Barbarze Mońko-Juraszek, która poprowadziła całe wydarzenie z humorem i zaangażowaniem.

Obszary działania