"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
2024-04-30

Spotkania i webinaria - 8,9 i 15 maja 2024 - Fundusze Europejskie

 

Serdecznie zapraszamy

w imieniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Toruniu (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego)  na organizowane w maju spotkania informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych dostępnymi formami wsparcia, dla firm z branży HoReCa oraz na podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników.

Więcej informacji w poniższych linkach (program, informacje do zgłoszeń):

Obszary działania