"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.
date: 2024-04-18 16:18:27
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/podgrodzie-torunskie.pl/app/sql.php
line: 364
2019-12-11

Kontakt

Kierownik: ANNA BARTOS

tel. 884 889 610 

Specjalista ds. wdrażania LSR: MONIKA KALICKA

tel. 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: JOANNA JATCZAK

tel. 605 786 466

 e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

Adres: 

ul. Szymańskiego 1B, 87-100 Toruń

Biuro czynne:

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00


NIP:  879-248-49-27

REGON: 340 182 874

 

Obszary działania